Mapfre Sigorta Design Thinking Workshop

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

ArtBizTech ve Mapfre işbirliğiyle sigorta sektörüne özel çözüm önerileri geliştirdiğimiz iki günlük Design Thinking Workshop, Mapfre Sigorta’nın farklı birimlerinden katılımcılarla gerçekleşti.

Workshop’ta, tanımlanan challenge üzerinden araştırma, ihtiyaç, içgörü tespitleri yapıldı ve inovatif fikirler geliştirildi. Geliştirilen fikirlerin prototiplenip değerlendirilmesiyle sona eren workshop’un Design Thinking aşamalarında sağ beyin yetkinliklerini arttırmak adına Artful Thinking pratiklerinden faydalanıldı.