Yaratıcılık için Visual Thinking ve Kavramsallaştırma

12 Ekim 2016 – 19:00 – 21:30 – 42 Maslak Art!SPACE

– Yaratıcılık (Creativity), Görsel Düşünme (Visual Thinking) ve Kavramsallaştırma (Conceptualization)

Yaratıcı iş ve teknoloji çözümleri geliştirmek için gerekli olan “Visual Thinking” (Görsel Düşünme) & “Conceptualization” (Kavramsallaştırma) yetkinliklerini “Artful Thinking” (Sanatsal Düşünme) yaklaşımı ile nasıl geliştirebiliriz?

– Visual Thinking Nedir?

Projelerin problem tanımlama, fikir geliştirme ve prototipleme aşamalarında “Visual Thinking” yeteneğine ihtiyaç vardır. “Visual Thinking” soyut kavramları beynimizde görselleştirerek somutlama tekniğidir.

“If I can’t picture it, I can’t understand it.” Einstein
“Soul never thinks without pictures” Aristo

– Kavramsallaştırma nedir?

Bir fikrin ya da ürünün detayları belirlenmeden önce kavramsal olarak modellenmesi gerekmektedir. Kavramsallaştırma yetkinliğinin geliştirilebilmesi için dünyanın önde gelen firmalarında “Artful Thinking” perspektiflerinden faydalanılmaktadır.

Etkinliğimizde Kavramsal Sanat’ın öncülerinden Marcel Duchamp’ın yaklaşımından esinlenerek bu yetkinliğimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk.

– “Çağdaş Hikayeler” Sergisi

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin önde gelen 26 sanatçısının yer aldığı “Çağdaş Hikayeler” sergisindeki 60’a yakın eseri bir sanat uzmanı eşliğinde inceleyip, bu eserlerin kavramsal olarak hangi sanatsal fikirleri ifade ettiğini tartıştık.

– Atölye Çalışması

ArtBizTech Creators Lab bünyesinde “Artful Thinking” perspektifi ve “Design Thinking” metodolojisi kullanılarak geliştirilmekte olan “The Mood of Being Always Connected” inovasyon projesinin kavramsallaştırma çalışmasını “Visual Thinking” tekniğini uygulayarak birlikte gerçekleştirdik.

Moments from the Meetup

If you want to be the first to hear about our meetups and news.