fbpx

Design Thinking Projesi İçgörü Raporu:
Dijital Sanat Alanında Çalışan Sanatçıların
Uluslararası Mobilitesi

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

“Dijital Sanat Alanında Çalışan Sanatçıların Uluslararası Mobilitesi” projesi, bu alanda çalışan sanatçı mobilitesini ve paydaşların birbirleriyle olan iletişim ve etkileşimlerini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörleri irdelemektedir.

bang. Prix ve ArtBizTech ekipleri tarafından gerçekleştirilen projenin ilk aşaması olan Araştırma fazına Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yirmi iki farklı ülkeden sanatçılar, küratörler, sanat yöneticileri, tasarımcılar gibi dijital sanat alanında aktif rol oynayan farklı paydaşlar katılım sağlamıştır.

Design Thinking metodolojisi kullanılarak ilerleyen projenin sonraki aşamalarında paydaşlarla bir araya gelip içgörü ve öngörü raporundan faydalanarak sanatçı mobilitesi konusunda fikir geliştirme ve değerlendirme aşamaları geçekleşecek. Proje çıktısı olarak da hem sizlerin değerli yorumlarınızı, hem de workshop esnasında ortaya çıkan içgörüleri içeren bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve yayınlanacak.

Uluslararası katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz anket sonucunda hazırladığımız içgörü ve öngörü raporuna website’mizden ulaşabilir, bizlerle birlikte bu projenin bir parçası olmak için yorumlarınızı iletebilirsiniz.

By clicking accepting, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation and analyze site usage. For more information please visit our Privacy Policy page. Accept