Da Vinci Mentorluğunda Yaratıcılık ve Inovatif Fikir Geliştirme

Yaratıcı yönlerini geliştirip, daha inovatif fikirler üretip, kariyerlerini üst seviyelere taşımak isteyen;

 • Pazarlama
 • Yazılım
 • IT
 • Tasarım
 • Mühendislik
 • Mimarlık
 • Girişimcilik

ve diğer iş kollarındaki tüm profesyoneller bu amaçlarını gerçekleştirmek için günümüzün karmaşık ve belirsiz iş ortamında yeni ve etkili bir yol arayışındadır.

Bu koşullarda profesyonellerin yeni iş yapış şekilleri ve fikirleri üretmek için sadece sol beyin yetkinliklerini değil, aynı zamanda;

 • yaratıcılık,
 • farklı düşünme,
 • pattern yakalama,
 • doğru ifade ve sunum,
 • gözlem,
 • doğru soruları sorma

gibi sağ beyin yetkinlikleri de geliştirip, kullanabilecekleri yeni bir düşünce yapısına (mindset) ihtiyaçları vardır.

Son yıllarda, Harvard, MIT gibi önemli akademik kurumların desteklediği “Artful Thinking” (sanatsal düşünme) düşünce biçimi, bu yetkinliklerin gelişirilmesi için en etkili ve yaratıcı yol kabul edilmektedir.

ArtBizTech’in düzenlediği meetuplarda katılımcılar:

 • Artful Thinking düşünce yapısını öğrenmekte,
 • Artful Thinking oyunları (yaratıcılık, yeni fikir geliştirme, soyutlama-somutlama…) ile sağ ve sol beyin yetkinliklerini geliştirmekte
 • Kariyerlerinde başarı yakalamış iş dünyasından profesyonellerden mentörlük alıp, tecrübelerinden yararlanma fırsatı bulmakta
 • Farklı sektörlerden profesyoneller ve sanatçılarla bir araya gelip networking yaparak deneyimlerini paylaşma imkanı bulmakta
 • Ve en önemlisi artan kişisel entellektüellik ve yaratıcılık seviyeleri sayesinde, daralan iş dünyası bakış açısından kurtulup iş ve kişisel hayatlarından daha fazla keyif almaya başlamaktadır.

Bu ayki meetup’ımızda “Da Vinci Mentorluğunda Yaratıcılık ve Inovatif Fikir Geliştirme” teması altında dünyanın önde gelen şirketlerindeki ekiplerin yaratıcılık, yeni fikir geliştirme gibi yetkinliklerin geliştirilmesinde Da Vinci’nin sanatsal düşünce biçiminden nasıl faydalandığı da örneklerle aktarıldı.

Etkinliklerimizle ilgili daha fazla bilgi için:  www.artbiztech.org ; events@artbiztech.org ; 0212 809 24 56

Moments from the Meetup

If you want to be the first to hear about our meetups and news.