Design Thinking Workshoplarında Sanattan İlham Alarak Nasıl Daha Yaratıcı Olunur?

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Yaratıcı yönlerini geliştirip daha inovatif fikirler üretmek isteyen; pazarlama, yazılım, IT, tasarım, mühendislik, mimarlık, girişimcilik ve diğer iş kollarındaki tüm profesyoneller bu amaçlarını gerçekleştirmek için günümüzün hızlı değişen ve rekabetçi iş ortamında yeni ve etkili bir yol arayışı içinde. Bu koşullarda profesyonellerin yeni iş yapış şekilleri ve fikirleri üretmek için sadece mantıksal yaklaşım, analiz etme gibi sol beyin yetkinliklerini değil, aynı zamanda; yaratıcılık, farklı düşünme, patern yakalama, gözlem, doğru soruları sorma gibi sağ beyin yetkinlikleri de geliştirip, kullanabilecekleri yeni bir düşünce yapısına ihtiyaçları var. Tasarım odaklı düşünme workshop’larında katılımcılar, sağ beyin yetkinlikleri ne kadar aktif bir şekilde kullanıyorsa ortaya çıkan çalışma da o kadar verimli oluyor. Bu yetkinliklerin tetiklenmesi için de biz sanattan destek alıyoruz.

Son yıllarda, önemli akademik kurumların desteklediği “Artful Thinking” (sanatsal düşünme) düşünce biçimi, bu yetkinliklerin geliştirilmesi için en etkili ve yaratıcı yol kabul ediliyor. Design thinking workshoplarında her aşamada ihtiyaç duyulan bazı sağ beyin yetkinlikleri oluyor. Örneğin araştırma aşaması için doğru soruları sorma, gözlem yapabilme yetkinliklerine ihtiyaç duyulurken yorumlama aşamasında empati yapma, ögeler arasındaki paternleri yakalama; prototipleme aşamasında ise görsel düşünme yetkinliklerine ihtiyaç duyuluyor. Biz her aşamada ihtiyaç duyulan bu yetkinlikler için uygun olan Artful Thinking pratiklerini uyguluyoruz. Bu sayede beyindeki ilgili nöronları tetikliyoruz. Sonrasında ise katılımcılar aktifleşen o nöronları metodolojinin ilgili aşamasında kullanıyorlar.

Sanat ile farklı görmeye başlayan beyin iş yaşamı dahil hayatın her alanında yaşanan deneyimleri daha yaratıcı çıkarımlar yapmak üzere kullanmaya başlıyor, patern yakalama dediğimiz durumlardan çıkarım yapma hali bir hayli gelişiyor. Ayrıca artan kişisel entelektüellik ve yaratıcılık seviyeleri sayesinde iş ve kişisel hayatlarından daha fazla keyif almaya başlıyorlar.

Sanat ve inovasyon, birbirinden apayrı görünen bu iki temel disiplin artık birbirlerine ilham olur hale gelmeye başladı. Sanatın inovasyon yapış şekillerine ilham olduğu bir durumu gözlemliyoruz. Ayrıca inovatif çözümler de sanatın bir parçası haline gelmeye başladı. Her iki disiplin de birbirlerini besliyor.

Sanat ve inovasyonun birbirine ilham olması hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bang. Art Innovation Prix isimli bir programımız mevcut. Bu program için tüm bu inovatif ve bilimsel unsurları içeren sanat eserleri gelen başvurular arasından ilgili alanlarda çalışmalarını sürdüren jüriler tarafından seçiliyor. Projelerin üretim aşamasında iş ve teknoloji dünyası, akademi ve sanat alanından profesyonellerin bulunduğu mentorlarımız ile seçilen proje sahiplerini bir araya getiren, karşılıklı paylaşımların yoğun bir şekilde yapıldığı toplantılar gerçekleştiriyoruz. bang. Art Innovation Prix’teki bu çalışmalarımız ile Türkiye’deki gerek iş ve akademi dünyasının gerekse gençlerin inovasyon ile sanatı bir arada kullanma eğilimini artırıp bu alandaki çalışmaların daha da artması hedefindeyiz.

ArtBizTech Team