fbpx

Design Thinking (Tasarım odaklı düşünme) metodolojisinin iş dünyasında kullanım alanları nelerdir?

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Tasarım odaklı düşünme (design thinking), herhangi bir birime ya da gruba özel olmaksızın, problemlerine insan odaklı çözümler bulmak isteyen, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılıyor. Ele alınacak konu pazarlamanın bir başlığı da olabilir, AR-GE’nin de, insan kaynaklarının da. Şirketler ile tasarım odaklı düşünme workshopları gerçekleştirirken en önem verdiğimiz noktalardan biri ise konunun sahibi hangi departman olursa olsun workshop katılımcılarının departman çeşitliliğinin olabildiğince fazla olması. Bu çeşitlilik hem çalışmanın verimliliğini arttırıyor hem de şirket içerisinde birlikte çalışma kültürünün benimsenmesini sağlıyor, departmanlar arası iletişimi arttırıyor. Ortaya çıkan çözümler ise yalnızca bir kişinin ya da grubun değil tüm şirketin oluyor ve çok daha rahat bir şekilde benimseniyor, uygulamaya geçiriliyor. Bir diğer önemli nokta da çalışma boyunca (metodolojinin araştırma ve değerlendirme aşamalarında) ele alınan konunun hedef kitlelerini temsil eden insanlara dokunabilmek, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını birinci ağızdan duyup, inovasyonun en önemli ön koşulu olan içgörüleri yakalayabilmek.

Ayrıca tasarım odaklı düşünme metodolojisi, şirketlerde hali hazırda uygulanan fikir havuzlarına da entegre bir şekilde uygulanabilir. Fikir havuzlarında toplanan fikirler, ele aldığı sorunlara ve fırsatlara göre kategorilendiriliyor, ardından şirketin stratejik odak alanlarını da göz önünde bulundurularak ortaya çıkan kategoriler önceliklendiriliyor. Öncelikli olarak seçilen kategoriler ise tasarım odaklı düşünme workshop’larında ele alınacak challenge’lar (problem/fırsat) haline getiriliyor.

Yeni bir proje öncesi şirketlerin yanıtlaması gereken iki ana soru var: Neden? ve Ne?” Bu soruların ikisinin de net bir şekilde yanıtlanması gerekiyor ki gerçekten ihtiyaca yönelik bir çözüm, şirketin kültürü de göz önüne alınarak, uygulamaya geçebilsin. Tasarım odaklı düşünme metodolojisi, araştırma aşamasında hedef kitleler ile gerçekleştirilen görüşmelerin de sayesinde, öncelikle “Neden” sorusunu yanıtlıyor. Fikir geliştirme ve prototipleme aşamalarında ise ortaya çıkarılan içgörülere yaratıcı ve yenilikçi fikirler bulunuyor; hedef kitleye kattığı değer, uygulanabilirlik, şirket kültürüne uygunluk gibi parametrelere göre önceliklendiriliyor. Böylece “Ne?” sorusunun yanıtı da verilmiş oluyor.

Design thinking konusunda ArtBizTech ile çalışmak isteyen firmaların ihtiyaçlarını temel olarak üç gruba ayırabiliriz. Birinci grup inovasyon alanında sistematik ve sonuç odaklı bir yaklaşıma ihtiyacı olanlar. İkinci grup daha müşteri odaklı ve açık iletişime dayalı kültürel dönüşüm içerisinde olanlar. Üçüncü grup ise dijitalleşme projelerinde müşteri içgörülerine özel çözümler üreterek bu dönüşümü en hızlı ve etkili şekilde yapmak isteyen firmalar. 

Özellikle finans ve sigortacılık sektörlerinin en büyük temsilcileri ile sıklıkla çalışıyoruz. Telekomünikasyon, e-ticaret, üretim ve ilaç da yine en çok çalıştığımız sektörler arasında yer alıyor. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz workshoplardan örnekler şu şekilde:

  • Farklı sektörlerden firmalarla müşteri odaklı dijitalleşme programları çerçevesinde Design Thinking Workshop’lar gerçekleştiriyoruz. Bu workshoplara sadece müşteriye dokunan birimler olan satış ve pazarlama birimleri değil, insan kaynakları, satınalma, kurumsal iletişim gibi firmanın tüm birimlerden ekipler katılıp, birlikte inovatif iş ve teknoloji çözümleri geliştiriyor. Bu sayede şirket içerisindeki silo bazlı yapıların yerini, birbirlerinin sorunlarını birlikte çözüme kavuşturan yaratıcılık, duygusal zeka ve empati gibi sağ beyin yetkinlikleri güçlenen organizasyonel yapılar alıyor.  
  • Finans sektöründen bir firma ile çalışanların oryantasyon ve şirkete uyum süresini (onboarding) kısaltmayı amaçlayan bir Design Thinking workshop gerçekleştirdik. Metodolojinin araştırma aşamasında adaylarla ve firmada yeni görev yapmaya başlamış çalışanlarla empati görüşmeleri yapıldı.  Zihin haritalandırma tekniğiyle yaptığımız içgörü analizlerinde, bu kişilerin teklif ve işe başlama tarihleri arasında geçen sürede ciddi bir belirsizlik duygusu yaşadıkları belirlendi. Bu belirsizliği gidermek üzere oryantasyon sürecini işe başlama tarihinin önüne çekecek oyunlaştırma (gamification) içeren dijital çözüm fikirleri geliştirdik. Bu sayede yeni ekip üyelerinin firmaya uyum sürecini kısalttık.
  • Sağlık sektörünün önde gelen firmalarından biriyle gerçekleştirdiğimiz Design Thinking workshop’unda hastane personeli, doktorlar, hastalar ve hasta yakınlarının hastaneye girdiklerinde yaşayacakları deneyime pozitif katkı sağlayacak temel içgörüler tespit edildi. Bu içgörüler bağlamında rahatlama, huzur ve canlanma hissiyatlarını yaratan dijital bir sanat eseri fikri tasarlandı. Dijital eserin imgeleri, ana renkleri ve formları sanatçılar, psikologlar ve inovasyon danışmanları eşliğinde yine bu workshop sırasında belirlendi. Çevreye duyarlı yeşil bina sertifikasına sahip olan hastane, sanatın iyileştirici gücünü de kurumsal kimliğinin bir parçası haline getirdi.

ArtBizTech Team

"Kabul et"i tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek ve site kullanımını analiz etmek için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kabul et