Design Thinking Semineri (Ekim)

Design Thinking Semineri Ekim Ayı

Farklı sektörlerin katılımı ile gerçekleşen ArtBizTech Design Thinking Semineri’nde kurumlar tarafından ihtiyaç duyulan inovatif ürün, hizmet ve çözüm fikirleri geliştirilmesi için kullanılan Design Thinking Metodolojisi’nin uygulanma aşamaları incelendi. Şirketlerin IT, Pazarlama, Satış, İK, Strateji, İş Geliştirme ve İnovasyon gibi farklı birimlerinin metodolojiyi etkin kullanabilmesi üzerine anlatımların yapıldığı seminerde, dijitalleşme sürecini yakalamak üzere geliştirilmesi gereken yetkinliklerden ve Design Thinking alanındaki örnek çalışmalardan bahsedildi.

Aralık ayında gerçekleştirilecek Design Thinking seminerinde görüşmek üzere.