fbpx

Design Thinking nedir?

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

1980’lerin sonlarında Harvard, Stanford, MIT gibi dünyanın önde gelen akademik kurumlarında, tasarımcıların kullandığı Design Thinking, bakış açısı ve tekniklerin tasarım dışındaki alanlara da entegre edilebileceği konuşulmaya başlandı. İş dünyasının bu yaklaşımla tanışması ise 2000’li yılların başlarını buldu. Globalde Google ve Apple gibi yenilikçi kurumların Design Thinking’i benimsemeleri ile beraber metodolojinin farklı sektörlerde kullanımı hızla yaygınlaştı. Bu dönüşümde insan odaklı çözümlere duyulan ihtiyacın giderek artması da çok büyük bir etken.

Design Thinking, en temelinde, belirlenen bir “challenge”a insan odaklı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmak adına kullanılan bir metodolojidir. Definition (tanımlama), research (araştırma), interpretation (yorumlama), ideation (fikir geliştirme), prototyping (prototipleme) ve evaluation (değerlendirme) olmak üzere altı adımdan oluşan metodoloji, iki ila beş gün arasında süren workshoplar halinde uygulanıyor. Şirketler ile gerçekleştirilen bu workshoplara katılımcı seçerken en çok dikkat edilen konu ise çeşitliliğin sağlanması; sadece inovasyon ekiplerinin değil pazarlama, teknoloji, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve strateji gibi tüm departmanları temsil eden katılımcıların olması daha inovatif fikirlerin ortaya çıkmasını sağlarken kurum içinde de departmanlar arası birlikte çalışma kültürünü aşılıyor. Bu açıdan bakıldığında Design Thinking sadece bir metodoloji değil, aynı zamanda şirket kültürünün önemli bir unsuru haline geliyor. Design Thinking, sanılanın aksine yalnızca ürün değil; hizmet, iş modeli, süreç, mekan gibi farklı ihtiyaçlara da inovatif çözüm fikirleri sunmak için de kullanılan bir metodolojidir.

Bir diğer önemli nokta da çalışma boyunca (metodolojinin araştırma ve değerlendirme aşamalarında) ele alınan konunun hedef kitlelerini temsil eden insanlara dokunabilmek, onların ihtiyaçlarını, sorunlarını birinci ağızdan duyup, inovasyonun en önemli ön koşulu olan içgörüleri yakalayabilmek.

ArtBizTech, düzenlediği Design Thinking workshop’larıyla şirketlerin insanı odağına alan, yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmesine destek oluyor. Ayrıca, workshop’lara entegre ettiği Artful Thinking pratikleri ile pazarlamadan insan kaynaklarına, üretimden iş geliştirmeye her birimden çalışanın, yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, patern yakalama, doğru soruları sorma gibi sağ beyin yetkinliklerini kazanmasını sağlıyor. İki ile beş gün arasında süren, şirketlerin geliştirmek istediği belli bir alana yönelik inovatif fikirler üretilmesi ve üretilen fikirlerin prototiplerinin hedef kitleler ile test edilmesi ile sonuçlanan workshop’ların yanı sıra, bu metodolojiyi kurum kültürünün bir parçası haline getirmek isteyen şirketler için vaka çalışmaları üzerinden ilerlenen eğitimler de veriliyor.

Workshop’larda Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kurumların taktiksel ve operasyonel seviyedeki inovasyon ihtiyaçlarına çözümler bulmak amacıyla kullanan ArtBizTech, ayrıca metodolojinin kurumun geneli tarafından özümsenmesini de hedefliyor.

ArtBizTech Team

"Kabul et"i tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek ve site kullanımını analiz etmek için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kabul et