Design Thinking Mentor – Quick Tips 5

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) Metodoloji Kullanımı Geçici Bir Moda mı?

Kuruluşlar, tasarım odaklı düşünme ile challenge’larını(problemlerini) çözmeye başladıktan sonra, metodoloji sağladığı işbirlikçi zihniyet ile zamanla kültürel bir stile dönüşür. Gelecekte tasarım odaklı düşünmenin yerinde yeni bir yaklaşım olsa bile, bu stil organizasyonlarda kültürel bir miras olarak kalır. Coco Chanel’in dediği gibi: “Moda geçicidir, stil kalıcı olandır.”