Design Thinking Mentor – Quick Tips 4

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme), Lean Startup (Yalın Girişim) ve Agile (Çevik) metodolojileri bir arada nasıl uygulanabilir?