Design Thinking Mentor – Quick Tips 3

Tasarım Odaklı Düşünme Atölyeleri Kaç Gün Sürmeli?

Tasarım Odaklı Düşünme, zaman sınırlaması ile atölyeler şeklinde uygulanan bir metodolojidir. Çalıştayların süresi, atölye çalışması sırasında ele alınacak konunun zorluğuna bağlı olarak genellikle 2-5 gün arasındadır.