Design Thinking Mentor – Quick Tips 2

Tasarım Odaklı Düşünme Karar Verme Sürecini Geliştirmede Nasıl Yardımcı Olabilir?

Hızlandırılmış Karar Alma

İşbirlikçi Karar Alma

Etkili Karar Alma

İçgörüsel Karar Alma

Sistematik Karar Alma