Design Thinking Mentor – Quick Tips 1

Tasarım Odaklı Düşünmeyi Şirketlerin Mevcutta Bulunan İş Modellerine Nasıl Entegre Ederiz?

Fikir havuzunda sunulan tüm fikirleri gözden geçirin
Bu fikirleri, ele alan sorunlara ve fırsatlara dayalı olarak kategorilere ayırın
Şirketin stratejik odak alanlarını göz önünde bulundurarak bu kategorileri önceliklendirin
Bu kategorileri, HMW (how might we) questions tekniği ile design thinking workshop’larında ele alınacak challenge’lar haline getirin
Bu challenge’ların her birine yönelik yenilikçi ürünler, hizmetler, deneyimler ve çözümler üretmek üzere design thinking workhopları düzenleyin.