fbpx

Design Thinking ile Yıkıcı inovasyon (disruptive inovation) Nasıl Sağlanır?

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

İnsanı merkezine alarak, marka değerini yükselten, yenilikçi, yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odaklanan kurumlar, kurum kültürünün bir parçası haline gelmekte olan inovasyonu iş süreçlerine dahil ediyor. Kurumlar, inovatif çözümlerle verimliliğini artırırken sürdürülebilirliklerini destekleyecek adımlar atabilmek adına inovatif yaklaşımları stratejilerinin merkezine alıyorlar. İnovasyona farklı bir açıdan yaklaşarak ürün odaklı değil insan odaklı bir strateji benimseyen ArtBizTech, şirketlere, inovasyona gitmek istediği alanlarda sanattan ilham alarak, tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla yenilikçi çözümler üretmeleri konusunda destek oluyor.

İş dünyasının yükselen değeri:  Yıkıcı inovasyon

Yaratıcı yönlerini geliştirip daha inovatif fikirler üretmek isteyen pazarlama, yazılımtasarımmühendislikmimarlık ve diğer iş kollarındaki tüm profesyoneller bu amaçlarını gerçekleştirmek için günümüzün hızlı değişen ve rekabetçi iş ortamında yeni ve etkili bir yol arayışı içinde.

Bu arayış sırasında Design Thinking kullanılabilecek en etkili metodolojilerden  birisi olarak anılıyor. Design Thinking workshop’larla hedef kitleler ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu ortaya çıkan içgörülere dayanan çözümler, şirketleri yıkıcı inovasyona götürüyor. Yıkıcı inovasyonu hedefleyen workshop’larda ortaya çıkan, hedef kitlenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek ve hatta kullanmaktan vazgeçemeyecekleri çözümler oluyor. Bu çözümler ürün, teknoloji, mekan gibi fiziksel objeler olabileceği gibi, hizmet, süreç ve iş modeli gibi fiziksel olmayan konseptler de olabiliyor.

Belirli düşünce kalıplarının dışına çıkılarak yeni kullanım alanlarının yaratılması, çığır açacak yeni ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi olarak da tanımlanabilecek yıkıcı inovasyon ile ilham verici sonuçlara ulaşmak mümkün.

İnsanı odağına alan workshop’lar yıkıcı inovatif çözümler sunuyor

Düzenlediği Design Thinking workshop’larla kurumları yıkıcı inovasyona götürecek çözümler üretilmesine destek olan ArtBizTech, şirketlerin, insanı odağına alan, yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmesine destek oluyor. Workshop’larda Design Thinking, yani Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisini kurumların taktiksel ve operasyonel seviyedeki inovasyon ihtiyaçlarına çözümler bulmak amacıyla kullanan ArtBizTech, ayrıca metodolojinin kurumun geneli tarafından özümsenmesini de hedefliyor.

Design Thinking’in sorunu tanımlama, hedef kitle ile ihtiyaç ve beklentileri irdeleme, çıkan sonuçları yorumlayıp içgörüleri belirleme, fikir üretme, prototip geliştirme ve sonucu değerlendirme şeklindeki altı aşamasının iteratif bir şekilde uygulandığı workshop’larda ulaşılmak istenen hedefe göre firmanın pazarlama, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, satın alma,  üretim, iş geliştirme gibi farklı departmanlarından katılımcılar bir araya geliyor.

Yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri geliştiriliyor

İnovasyona giden sürecin içine sanatı da katan ArtBizTech, iş ve teknoloji profesyonellerinin Design Thinking workshop’lara entegre edilen Artful Thinking pratikleri ile yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, doğru soruları sorma ve somutlaştırma gibi becerileri kazanmalarına da destek oluyor.

Sanat ve inovasyon, birbirinden ayrı iki alan gibi görünse de aslında birbirlerine ilham veren iki tamamlayıcı disiplin. Sanat, inovasyon yapış şekillerine ilham olduğu gibi inovatif çözümler de sanatın bir parçası haline gelmeye başladı. Bu birliktelik, şirketlerin yıkıcı inovasyona gitmesini kolaylaştırıyor”

ArtBizTech Team

"Kabul et"i tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek ve site kullanımını analiz etmek için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kabul et