fbpx

Design Thinking ile Öğrenmeyi Öğrenmek

ogrenmeyi ogrenmek

İçinde bulunduğumuz iş dünyasında başarı artık daha fazla öğrenme ve öğrenmeye açık olmayla doğrudan bağlantılı hale geldi. Bazı yöneticiler öğrenmeyi problem çözmeyle doğrudan ilişkilendiriliyor. Bir noktaya kadar doğru olsa da öğrenme, problemi çözdükten sonra da devam etmeli. Tüm süreç analiz edilerek hangi noktada hangi adımların atıldığı, hangi davranışların sergilendiği, ilişkilerin nasıl yürütüldüğü konusunda kurum ekosistemindeki tüm bireylerin kendilerini değerlendirmesi / değerlendirmeyi öğrenmesi beklenmelidir.

Kurumlarda genellikle insanların öğrenmesini sağlamanın motivasyon, şirkete bağlılık gibi faktörlere bağlı olduğu düşünülür. Bunun için de çeşitli programlar, performans değerlendirmeleri gibi faaliyetler yapılır. Ama etkin öğrenme insanların sadece hissetme biçimleriyle ilgili değil, düşünme biçimleriyle yani yaşam biçimleri, eylemleri, akıl yürütme tarzı ile ilgilidir. İnsanların çalışma yöntemi alışkanlıklarında ya da akıl yürütme biçimlerinde yapılabilecek en küçük değişiklik bile daha çok ve daha etkin öğrenmenin yolunu açacaktır.

Bu çalışmalar yalnızca bir tür meslek grubu için geçerli olmanın ötesinde. Daha fazla kademedeki daha fazla insanın belli bir uzmanlık seviyesi içerisinde ekiplerle etkin çalışma gösterme, müşterilerle üretken ilişkiler kurma, kendi pratikleri üzerinde eleştirel düşünme ve sonra onları değerlendirme yetisini birleştirmeleri gerekiyor.

Tüm bu yetkinlikleri edinmek için öğrenmemiz gereken bir metodoloji olarak Design Thinking’i kullanabiliriz. Bu metodolojiyi yalnızca “challenge” çözme amacıyla değil; içselleştirerek, kurum kültürüne entegre ederek, yaratıcı fikir bulma dışındaki getirilerini de değerlendirerek kullanmalıyız. Yani, bir sorunu çözüp bırakmak yerine, küçük fırsatlarda, ihtiyaçlarda da metodolojinin bazı kısımlarını kullanarak günlük pratiğimizin içine dahil edebiliriz. Akıl yürütme aracımız haline gelen bu yaklaşımın, kurumunuzdaki işleyişleri pozitif yönde değiştireceğine emin olabilirsiniz.

Unutmayın

kayaları aşındıran dalgaların şiddeti değil, sürekliliğidir

Design Thinking’i tek bir büyük workshop olarak uygulamaktansa özünü kavrayıp, yarım günlük de olsa küçük sprint’ler halinde uygulamak kurumsal dönüşümünüzü hızlandıracaktır.

"Kabul et"i tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek ve site kullanımını analiz etmek için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kabul et