fbpx

Design Thinking Eğitimlerinde ve Workshop’larında Uygulanan Yaklaşım Nasıldır?

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Günümüzde, rekabet ortamında güçlü kalmak, marka değerini koruyarak yükseltmek ve müşteri memnuniyetini her an en üst seviyede tutmak isteyen kurumlar, insanı merkezine alan, yenilikçi ve yaratıcı ürün ve hizmetler sunmaya odaklanıyor. İnovasyon danışmanlık firması ArtBizTech, şirketlerin kültürlerini ve iş süreçlerini bu doğrultuda dönüştürebilmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlıyor. Gerçekleştirdiği workshop’lar ile Design Thinking, yani tasarım odaklı düşünme metodolojisinin kurumun geneli tarafından özümsenmesini hedefliyor.

Design Thinking metodolojisini aktarıyor

ArtBizTech’in workshop’larında aktardığı ve kullandığı Design Thinking metodolojisi, Google ve Apple gibi yenilikçi büyük kurumlar tarafından 2000’li yılların başından bu yana kullanılan, Türkiye’de de büyük şirketlerin benimsemeye başladığı bir bilgi, beceri ve bakış açısı kümesini ifade ediyor. Kişiler bu metodoloji ile yenilikçi iş ve teknoloji fikirleri geliştirirken, bir yandan da yaratıcılık, kavramsal düşünme, görsel düşünme, duygusal zeka, doğru soruları sorma ve somutlaştırma gibi beceriler kazanıyor.

Picasso beyaz yakalı olsaydı ne yapardı?

ArtBizTech ayrıca, tasarım odaklı düşünme sürecinin içine sanatı da katıyor ve workshop’larına “artful thinking” pratiklerini entegre ediyor. Böylece sol beynin yanı sıra, yaratıcılığı tetikleyen sağ beynin yetkinliklerinin de kullanılabilmesi sağlanıyor. Katılımcıların karşılarına çıkan bir engelde, “Picasso, Da Vinci, Cezanne gibi sanatçılar iş dünyasında bu sorunla karşılaşsaydı, ne yapardı” diye düşünmesi hedefleniyor.

ArtBizTech’in çalışmaları iki şekilde gerçekleştiriliyor. İlkinde, şirketlerin kendi içinde çözüme ulaştırmak istedikleri bir konuya yönelik yenilikçi fikirler üretilmesini kapsıyor. İkincisinde ise, Design Thinking metodolojisini kurum kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışanlarda farkındalık yaratılması ve bu metodolojinin öğrenilmesi hedefleniyor.

Özel olarak kurgulanan tasarım odaklı düşünme workshop’ları

Şirketlere özel olarak kurgulanan birinci tip workshoplar, 2 ile 5 gün arasında sürüyor. Belirlenen tarihlerde şirketin birçok farklı biriminden katılımcılar ile ekipler oluşturuluyor. Design Thinking’in sorunu tanımlama, hedef kitle ile ihtiyaç ve beklentileri irdeleme, çıkan sonuçları yorumlayıp içgörüleri belirleme, fikir üretme, prototip geliştirme ve sonucu değerlendirme şeklindeki 6 aşaması tek tek uygulanıyor. İnovasyon danışmanları ve sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda inovatif bir fikir bulma, süreç iyileştirme gibi şirketlerin inovasyona gitmek istediği alanlarında onlara destek olunuyor.

Vaka çalışmaları üzerinden eğitimler

Design Thinking eğitimlerinde ise, ArtBizTech tarafından şirketin özelliklerine göre belirlenen ve gerçek hayattan alınmış vaka çalışmaları üzerinden ilerleniyor. Design Thinking’in tüm aşamaları bu vaka çalışmaları üzerinden uygulamalı olarak işleniyor. Workshoplar sırasında kullanılacak teknikler anlatılıyor. Eğitim sonunda katılımcıların kendi workshop’larını gerçekleştirebilmeleri hedefleniyor.

Tüm ekipler katılabiliyor

Düzenlenen workshop’lara, ulaşılmak istenen hedefe göre firmaların tüm departmanları katılabiliyor. Pazarlama, İK, IT, Satın Alma, KOBİ, Tedarik, Üretim, İş Geliştirme gibi farklı departmanlarla toplu halde veya ayrı ayrı olarak bir araya gelinebiliyor.

ArtBizTech Team

"Kabul et"i tıklayarak, sitede gezinmeyi geliştirmek ve site kullanımını analiz etmek için çerezlerin cihazınızda depolanmasını kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kabul et