Design Thinking Eğitimi

ArtBizTech, eğitim katılımcılarının farklı öğrenme hedeflerine ve zaman kısıtlamalarına bağlı olarak, Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) eğitimlerini iki ders formatında sunuyor

design thinking workshop page

  • Design Thinking metodolojisinin Google, Facebook ve Apple gibi en yenilikçi şirketlerde nasıl uygulandığını öğrenin.
  • Yenilikçi ürünlerin, hizmetlerin, alanların ve çözümlerin geliştirilmesinde kullanılan en etkili tasarım odaklı düşünme araçlarını ve tekniklerini öğrenin.
  • İnovasyonu teşvik etmek için Design Thinking, Lean ve Agile metodolojilerinin birlikte nasıl uygulanabileceğini öğrenin.
  • Harvard ve MIT gibi önde gelen akademik kurumların yaratıcılık, empati, farklı düşünme ve görsel düşünme gibi tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi için önerdiği Artful Thinking (Sanatsal) düşünme yapısını geliştirin.
  • Gerçek bir vaka çalışması üzerine Design Thinking metodolojisi ve Artful Thinking düşünce yapısını uygulayarak yenilikçi fikirler ve çözümler üretin ve bunları prototipleyin

design thinking workshop page

  • Design Thinking metodolojisinin Google, Facebook ve Apple gibi en yenilikçi şirketlerde nasıl uygulandığını öğrenin.
  • Yenilikçi ürünlerin, hizmetlerin, alanların ve çözümlerin geliştirilmesinde kullanılan en etkili tasarım odaklı düşünme araçlarını ve tekniklerini örnekler ile öğrenin.

Eğitimlerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olun!