Design Thinking Eğitimi (Nisan): Arçelik, BKM, Mercedes

Design Thinking Eğitimi Mayıs Ayı

Nisan ayı Design Thinking eğitimini Istanbul Maslak’taki ArtBizTech Design Thinking Lab’da Arçelik, Bankalar Arası Kart Merkezi ve Mercedes Finansal Hizmetler ile gerçekleştirdik. İnovatif iş ve teknoloji fikirleri geliştirme üzerine yoğunlaştığımız eğitimde, katılımcılar ile birlikte Design Thinking metodolojisi ve tekniklerini kullanarak bir “challenge”ı (sorun / fırsat) ortaya çıkarmayı, iç / dış müşteri analizi (research) yapmayı, içgörü (insight) belirlemeyi, yaratıcı fikir geliştirmeyi (ideation) ve belirlenen yenilikçi çözümleri prototipleyip, değerlendirmeyi bir vaka (case study) üzerinden workshop formatında uygulamalı olarak çalıştık.