Design Thinking Methodology Book

Kitabımız, yüksek performans gösteren işletmelerin, start-up’ların ve kuruluşların inovatif;

– ürün,
– teknoloji,
– hizmet,
– iş modeli,
– pazarlama fikirleri,
– süreç,
– mekan geliştirmek ve
– çeşitli iş, sosyal ve günlük zorluklara çözümler bulmak için kullandığı “Design Thinking” (Tasarım Odaklı Düşünme) metodolojisini açıklıyor.

Kolay uygulanabilir Design Thinking tekniklerini içerir;

– HMW questions,
– personas,
– mind mapping
– empathy mapping,
– affinity diagram,
– value-proposition canvas,
– storyboard,
– cause-and-effect diagram,
– brainstorming,
– brain dumps,
– reverse brainstorming,
– benchmarking,
– journey map, ve
– prototyping.

Design thinking metodolojisini ve tekniklerini geniş bir kitleye uygulamalı olarak anlatmak için gerçek bir vaka analizi anlatılıyor;

– proje yöneticileri ve IT uzmanları,
– inovasyon takımları,
– pazarlama uzmanları ve marka yöneticileri,
– ürün yöneticileri,
– tasarımcılar,
– danışmanlar,
– stratejik planlama uzmanları,
– girişimciler,
– C-level yöneticiler ve
– mimarlar.

Kitap ayrıca sanatsal düşünme (artful thinking) perspektiflerinin tasarım odaklı düşünme becerilerini arttırmak için nasıl uygulanabileceğini açıklıyor;

– yaratıcılık,
– farklı düşünme,
– empati,
– görsel düşünme,
– gözlemleme,
– doğru soruları sorma ve
– patern yakalama.

Bunlarla birlikte “Design Thinking Methodology Book”, tasarım odaklı düşünme metodolojisinin Agile (Çevik) ve Lean (Yalın) metodolojiler ile nasıl uygulanabileceğine de yer veriyor.

Eğitimlerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olun!