Çilek Mobilya Design Thinking Workshop

AKSigorta Design Thinking Workshop 1
“Çilek Mobilya Tasarım Ekibi ile gerçekleştirdiğimiz Design Thinking Workshop’ta tanımlanan challenge üzerinden yapılan araştırma aşamasını ihtiyaç ve iç görü tespitleri izledi. Belirlenen iç görüler üzerinden geliştirilen inovatif fikirler kavramsal seviyede prototiplendi. Workshop esnasında Design Thinking aşamalarındaki etkinliği ve yaratıcılığı artırmak için Artful Thinking pratiklerinden faydalanıldı.”