Design Thinking Bootcamp

TEK GÜNLÜK DESIGN THINKING EĞİTİMİ

Eğitimde katılımcılar Design Thinking metodolojisi ve tekniklerini kullanarak bir “challenge”ı (sorun / fırsat) ortaya çıkarmayı, iç / dış müşteri analizi (research) yapmayı, içgörü (insight) belirlemeyi, yaratıcı fikir geliştirmeyi (ideation) ve belirlenen yenilikçi çözümleri prototipleyip, değerlendirmeyi bir vaka (case study) üzerinden workshop formatında tamamen uygulamalı olarak öğrenmektedir.

Design Thinking Bootcamp’ta uygulanacak yaklaşım ve kullanılacak teknikler:

Definition of Challenge
Seçilen Vaka’daki çözülecek challenge’ın (sorunun/fırsatın) netleştirilmesi

 • HMW Questions tekniği

Research
Belirlenen challenge kapsamındaki müşteri ihtiyaç, problem ve beklentilerinin tespit edilmesi

 • Persona (demografik+ psikolojik analiz)

Interpretation
Research aşamasında ortaya çıkan sonuçların yorumlanarak problem ve ihtiyaçların kök sebeplerinin tespiti ve iç görülerin (insight) ortaya çıkartılması

 • Empathy Mapping
 • Mind Mapping
 • Affinity Diagram
 • 5 Whys
 • Functional Decomposition
 • Journey Maps

Idea Generation
Interpretation aşamasında ortaya çıkan iç görüler üzerinden, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yaratıcı çözüm fikirlerinin oluşturulması

 • Brainstorming
 • Reverse brainstorming
 • Brain-dump
 • Value Proposition Canvas
 • Prioritization Matrix

Prototyping
Seçilen çözüm fikrinin kavramsal prototipinin hazırlanması

 • Prototyping
 • Story Boards
 • Role Play

Evaluation
Seçilen çözüm fikrinin hedef kullanıcıların beklentilerini ne düzeyde karşılayacağının prototip üzerinden değerlendirilmesi ve iteratif iyileştirme önerilerinin tespiti.

Artful Thinking
Design Thinking için gerekli yetkinliklerin Artful Thinking (Sanatsal Düşünme) pratikleri ile geliştirilmesi.

 • Creative Thinking Game

 


Eğitim Tarihi: 29 Mart 2017, 09:00 – 16:00

Eğitim Yeri: ArtBizTech Design Thinking Lab, 42 Maslak A Kule, İstanbul, Türkiye

Eğitim Ücreti: 500 USD* + KDV/katılımcı (10 Mart tarihine kadar %10 erken kayıt indirimi uygulanacaktır. *USD/TL = 3,52)

Detaylı bilgi ve kayıt için bizimle iletişime geçebilirsiniz.