Artful Thinking Workshop (Mart 2019)

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Bilişim teknolojileri, danışmanlık, mimarlık ve tasarım sektörlerinden katılımcılarımızla sağ beyin yetkinliklerini geliştirme üzerine pratikler yaptık. Bu pratikleri iş hayatlarında nasıl uygulayabilecekleri, hangi tip sorunlara karşı hangi pratiklerin uygulanmasının daha faydalı olacağını örneklerle katılımcılarımıza aktardık. Gündelik olarak, sol beynimizin çalışmasına alışkın olan iş dünyamız, sağ beyin yetkinlikleri ile eşleşerek daha yaratıcı, daha inovatif hale gelebilir.

Kurumunuza özel kapalı sınıf ya da seminer olarak da talep edebileceğiniz Artful Thinking Workshop’larımıza sanatı, yeni farkındalıklar edinmek ve iş dünyamıza yeni perspektifler getirmek amacıyla dahil ediyoruz.