Aralık Ayı Design Thinking Eğitimi

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Üretim, bankacılık, sigortacılık sektörlerinden katılımcılar ile gerçekleştirdiğimiz Aralık ayı Design Thinking Eğitimimizde affinity mapping, mind-mapping, brain-dump gibi teknikler yanı sıra Artful Thinking pratiklerini de kullanarak dijital iş ve teknoloji fikirleri geliştirip prototiplerini hazırladık.