Anadolu Hayat Emeklilik Design Thinking Workshop

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Anadolu Hayat Emeklilik ile gerçekleştirdiğimiz iki günlük Design Thinking Eğitiminde metodolojinin tekniklerini, dünyadan örnekler ve kullanım alanlarını vaka analizi üzerinden uyguladık.