Bahçeşehir Üniversitesi Design Thinking Workshop

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

Bahçeşehir Üniversitesi ‘Master Bug’, Oyun Tasarımı Yüksek Lisans öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz Design Thinking Workshop’ta Artful Thinking pratiklerinin yanı sıra metodolojinin kullanım alanlarından da bahsettik.