AKSigorta Design Thinking Workshop [2]

AKSigorta Design Thinking Workshop 1

 

ArtBizTech ve AKSigorta işbirliğiyle sigorta sektörüne özel çözüm önerileri geliştirdiğimiz iki günlük Design Thinking Workshop, Türkiye’nin tüm bölgelerinden AKSigorta satış yöneticileri, bölge müdürleri ve ilgili birimlerin genel müdür yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti.

İnovatif iş fikirleri ve iş modelleri geliştirilmesi amaçlanan workshop’ta; challenge tanımlaması, araştırma, ihtiyaç ve içgörü tespitleri yapıldı. Söz konusu içgörülere yönelik çözüm önerileri geliştirme ve bu önerilerin prototiplenip değerlendirilmesinden oluşan Design Thinking metodolojisi uygulamaları, gerekli adımlarda sağ beyin yetkinliklerini arttırmak adına Artful Thinking pratiklerinden faydalanılarak tamamlandı.